Mô tả

Bạn đang bối rối chọn size khi mua quần áo thời trang Mattana qua mạng hoặc làm quà tặng người thân. Bài viết này sẽ giúp bạn chọn được mẫu thời trang vừa vặn nhất có thể nếu bạn là tín đồ của Mattana.

Size áo sơ mi nam Mattana

Classic

Form classic của size áo sơ mi nam Mattana được tính bằng cm.

Áo sơ mi dài tay:

 • Size 38: Dài áo giữa thân sau 74,5 – Vòng ngực 103 – Dài tay 60.
 • Size 39: Dài áo giữa thân sau 75,5 – Vòng ngực 107 – Dài tay 61.
 • Size 40: Dài áo giữa thân sau 76,5 – Vòng ngực 111 – Dài tay 62.
 • Size 41: Dài áo giữa thân sau 77,5 – Vòng ngực 115 – Dài tay 63.
 • Size 42: Dài áo giữa thân sau 78,5 – Vòng ngực 119 – Dài tay 64.
 • Size 43: Dài áo giữa thân sau 79,5 – Vòng ngực 123 – Dài tay 64.

Áo sơ mi ngắn tay:

 • Size 38: Dài áo giữa thân sau 74,5 – Vòng ngực 103 – Dài tay 24 – Cửa tay 35.
 • Size 39: Dài áo giữa thân sau 75,5 – Vòng ngực 107 – Dài tay 24,5 – Cửa tay 36.
 • Size 40: Dài áo giữa thân sau 76,5 – Vòng ngực 111 – Dài tay 25 – Cửa tay 37.
 • Size 41: Dài áo giữa thân sau 77,5 – Vòng ngực 115 – Dài tay 25,5 – Cửa tay 38.
 • Size 42: Dài áo giữa thân sau 78,5 – Vòng ngực 119 – Dài tay 26 – Cửa tay 39.
 • Size 43: Dài áo giữa thân sau 79,5 – Vòng ngực 123 – Dài tay 26,5 – Cửa tay 40.

Slimfit

Form slimfit của size áo sơ mi nam Mattana được tính bằng cm.

Áo sơ mi dài tay:

 • Size 38: Dài áo giữa thân sau 74 – Vòng ngực 96 – Vòng eo 86 – Dài tay 60.
 • Size 39: Dài áo giữa thân sau 75 – Vòng ngực 100 – Vòng eo 90 – Dài tay 61.
 • Size 40: Dài áo giữa thân sau 75 – Vòng ngực 104 – Vòng eo 94 – Dài tay 61,5.
 • Size 41: Dài áo giữa thân sau 76 – Vòng ngực 108 – Vòng eo 98 – Dài tay 62.
 • Size 42: Dài áo giữa thân sau 76 – Vòng ngực 112 – Vòng eo 102 – Dài tay 62,5.
 • Size 43: Dài áo giữa thân sau 77 – Vòng ngực 116 – Vòng eo 106 – Dài tay 63,5.

Áo sơ mi ngắn tay:

 • Size 38: Dài áo giữa thân sau 74 – Vòng ngực 96 – Vòng eo 86 – Dài tay 23,5 – Cửa tay 34.
 • Size 39: Dài áo giữa thân sau 75 – Vòng ngực 100 – Vòng eo 90 – Dài tay 24 – Cửa tay 35.
 • Size 40: Dài áo giữa thân sau 75 – Vòng ngực 104 – Vòng eo 94 – Dài tay 24,5 – Cửa tay 36.
 • Size 41: Dài áo giữa thân sau 76 – Vòng ngực 108 – Vòng eo 98 – Dài tay 25 – Cửa tay 37.
 • Size 42: Dài áo giữa thân sau 76 – Vòng ngực 112 – Vòng eo 102 – Dài tay 25,5 – Cửa tay 38.
 • Size 43: Dài áo giữa thân sau 77 – Vòng ngực 116 – Vòng eo 106 – Dài tay 26 – Cửa tay 39.

Casual

Form casual của size áo sơ mi nam Mattana được tính bằng cm.

Áo sơ mi ngắn tay:

 • Size 38: Dài áo giữa thân sau 68 – Vòng ngực 100 – Dài tay 24 – Cửa tay 37,5.
 • Size 39: Dài áo giữa thân sau 69 – Vòng ngực 104 – Dài tay 24,5 – Cửa tay 38,5.
 • Size 40: Dài áo giữa thân sau 70 – Vòng ngực 108 – Dài tay 25 – Cửa tay 39,5.
 • Size 41: Dài áo giữa thân sau 71 – Vòng ngực 112 – Dài tay 25,5 – Cửa tay 40,5.
 • Size 42: Dài áo giữa thân sau 72 – Vòng ngực 116 – Dài tay 26 – Cửa tay 41,5.
 • Size 43: Dài áo giữa thân sau 73 – Vòng ngực 120 – Dài tay 26,5 – Cửa tay 42,5.

Size áo thun nam Mattana

Form áo thun nam Mattana được tính bằng cm.

 • Size S: Dài áo giữa thân sau 70,5 – Vòng ngực 103 – Dài tay 60.
 • Size M: Dài áo giữa thân sau 71,5 – Vòng ngực 107 – Dài tay 61.
 • Size L: Dài áo giữa thân sau 72,5 – Vòng ngực 111 – Dài tay 62.
 • Size XL: Dài áo giữa thân sau 73,5 – Vòng ngực 115 – Dài tay 63.

Size quần short nam Mattana

Form quần short nam Mattana được tính bằng cm.

 • Size S: Vòng lưng 78 – Dài quần 52.
 • Size M: Vòng lưng 82 – Dài quần 53.
 • Size L: Vòng lưng 86 – Dài quần 54.
 • Size XL: Vòng lưng 90 – Dài quần 55.

Size quần lót nam Mattana

Boxer

Form quần lót nam boxer Mattana được tính bằng cm.

 • Size S: Vòng lưng 64.
 • Size M: Vòng lưng 68.
 • Size L: Vòng lưng 72.
 • Size XL: Vòng lưng 76.
 • Size 2XL: Vòng lưng 80.

Bikini

Form quần lót nam bikini Mattana được tính bằng cm.

 • Size S: Vòng lưng 63.
 • Size M: Vòng lưng 66.
 • Size L: Vòng lưng 69.
 • Size XL: Vòng lưng 72.
 • Size 2XL: Vòng lưng 75.

Size quần khaki nam Mattana

0 ly

Form quần khaki nam Mattana 0 ly được tính bằng cm.

 • Size 29: Vòng lưng 75,5 – Dài quần 102,4 – Vòng lai 42.
 • Size 30: Vòng lưng 78 – Dài quần 103 – Vòng lai 42.
 • Size 31: Vòng lưng 80,5 – Dài quần 106,1 – Vòng lai 42.
 • Size 32: Vòng lưng 83 – Dài quần 106,7 – Vòng lai 44.
 • Size 33: Vòng lưng 75,5 – Dài quần 107,3 – Vòng lai 44.
 • Size 34: Vòng lưng 88 – Dài quần 107,9 – Vòng lai 44.
 • Size 35: Vòng lưng 90,5 – Dài quần 108,5 – Vòng lai 44.
 • Size 36: Vòng lưng 93 – Dài quần 109,1 – Vòng lai 44.

1 ly

Form quần khaki nam Mattana 1 ly được tính bằng cm.

 • Size 29: Vòng lưng 74 – Dài quần 79 – Vòng lai 100,9.
 • Size 30: Vòng lưng 76,5 – Dài quần 79 – Vòng lai 101,5.
 • Size 31: Vòng lưng 79 – Dài quần 81,5 – Vòng lai 104,6.
 • Size 32: Vòng lưng 81,5 – Dài quần 81,5 – Vòng lai 105,2.
 • Size 33: Vòng lưng 84 – Dài quần 81,5 – Vòng lai 105,8.
 • Size 34: Vòng lưng 86,5 – Dài quần 81,5 – Vòng lai 106,4.
 • Size 35: Vòng lưng 89 – Dài quần 81,5 – Vòng lai 107.
 • Size 36: Vòng lưng 91,5 – Dài quần 81,5 – Vòng lai 107,6.

Slimfit

Form quần khaki nam Mattana slimfit được tính bằng cm.

 • Size 29: Vòng lưng 75,5 – Dài quần 103 – Vòng lai 106,3.
 • Size 30: Vòng lưng 78 – Dài quần 103,5 – Vòng lai 109,2.
 • Size 31: Vòng lưng 80,5 – Dài quần 106,5 – Vòng lai 109,6.
 • Size 32: Vòng lưng 83 – Dài quần 107 – Vòng lai 110.
 • Size 33: Vòng lưng 85,5 – Dài quần 107,5 – Vòng lai 110,6.
 • Size 34: Vòng lưng 88 – Dài quần 108 – Vòng lai 111,2.
 • Size 35: Vòng lưng 90,5 – Dài quần 108,5 – Vòng lai 114,3.
 • Size 36: Vòng lưng 93 – Dài quần 109 – Vòng lai 114,9.

Size quần tây nam Mattana

Form quần tây nam Mattana classic 0 ly được tính bằng cm.

 • Size 29: Vòng lưng 75,5 – Vòng lai 36 – Dài quần lai xã 106,3.
 • Size 30: Vòng lưng 78 – Vòng lai 38 – Dài quần lai xã 109,2.
 • Size 31: Vòng lưng 80,5 – Vòng lai 38 – Dài quần lai xã 109,6.
 • Size 32: Vòng lưng 83 – Vòng lai 40 – Dài quần lai xã 110.
 • Size 33: Vòng lưng 85,5 – Vòng lai 40 – Dài quần lai xã 110,6.
 • Size 34: Vòng lưng 88 – Vòng lai 42 – Dài quần lai xã 111,2.
 • Size 35: Vòng lưng 90,5 – Vòng lai 42 – Dài quần lai xã 114,3.
 • Size 36: Vòng lưng 93 – Vòng lai 44 – Dài quần lai xã 114,9.

Size áo vest nam Mattana

Classic

Form classic áo vest nam Mattana được tính bằng cm.

 • Size 42: Dài áo giữa thân sau 68 – Dài tay 59 – Vòng ngực 96.
 • Size 44: Dài áo giữa thân sau 69,5 – Dài tay 60 – Vòng ngực 100.
 • Size 46: Dài áo giữa thân sau 69,5 – Dài tay 61 – Vòng ngực 104.
 • Size 48: Dài áo giữa thân sau 71 – Dài tay 63 – Vòng ngực 108.
 • Size 50: Dài áo giữa thân sau 71 – Dài tay 63 – Vòng ngực 112.
 • Size 52: Dài áo giữa thân sau 72,5 – Dài tay 63 – Vòng ngực 116.
 • Size 54: Dài áo giữa thân sau 72,5 – Dài tay 64 – Vòng ngực 120.

Slimfit

Form slimfit áo vest nam Mattana được tính bằng cm.

 • Size 42: Dài áo giữa thân sau 68 – Dài tay 59 – Vòng ngực 92.
 • Size 44: Dài áo giữa thân sau 69,5 – Dài tay 60 – Vòng ngực 96.
 • Size 46: Dài áo giữa thân sau 69,5 – Dài tay 61 – Vòng ngực 100.
 • Size 48: Dài áo giữa thân sau 71 – Dài tay 62 – Vòng ngực 104.
 • Size 50: Dài áo giữa thân sau 71 – Dài tay 63 – Vòng ngực 108.
 • Size 52: Dài áo giữa thân sau 72,5 – Dài tay 64 – Vòng ngực 112.
 • Size 54: Dài áo giữa thân sau 72,5 – Dài tay 65 – Vòng ngực 116.
Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hướng dẫn đo size thời trang mattana – may nhà bè”

Hỏi đáp về sản phẩmCall Now Button